Điều đó có ý nghĩa 5 vị tướng này sẽ không có khả năng thăng tiến trên con đường công danh, ít nhất là trong quân đội, sau Đại hội 19.