Trung Quốc với sức mạnh kinh tế và sự khôn khéo đang chen chân vào tất cả điểm nóng ở Trung Đông trong khi Mỹ tỏ ra yếu thế.