Rõ ràng Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến Zimbabwe về kinh tế lẫn chính trị. Thậm chí cuộc lật đổ vừa qua được cho là có bàn tay của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ảnh hưởng tới quốc gia châu Phi này không chỉ có Trung Quốc…