Khoảng 18.000 tàu cá ở Hải Nam, Trung Quốc sẽ tràn xuống Biển Đông sau 108 ngày thực hiện lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc.