Mỹ, Nga, Trung Quốc là 3 quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới.