Việc Mỹ đẩy mạnh tuần tra Biển Đông đã góp phần ngăn chặn Trung Quốc có thêm những hành động mạnh tay hơn, nhưng đó không phải là “bùa vạn nặng”.