Đó là nhận định đầy lo lắng của cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon.