Trung Quốc, Nga và Mỹ đang chạy hết tốc lực phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) - công nghệ được đánh giá sẽ thay đổi toàn bộ tương lai nhân loại.