Mỹ sẽ tìm cách ngăn các quốc gia khác nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo để độc diễn trong lĩnh vực này, nhằm giữ địa vị độc tôn thế giới?