Việc Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân ở Djibouti sẽ không chỉ đơn thuần là “cơ sở hậu cần” như nước này đã tuyên bố, mà đằng sau đó sẽ là cả một chiến lược.