Bất chấp tranh chấp chủ quyền, Trung Quốc tiếp tục tặng vũ khí cho Philippines.