Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc vừa diễn ra tại thủ đô Seoul của nước bạn hôm thứ sáu, ngày 8/9.